Thứ Sáu, 6 Tháng Mười Hai, 2019
Vảy nát gối

Vảy nát gối

Nát gối hậu (vảy nát gối phía sau): gà này đá hay té ngã, vảy trên gối phía sau chổ ...

YemDia-Anlong

Vảy ám long

Vảy Ám Long(yểm long) : Là một vảy nhỏ nằm trong một vảy lớn nằm xác chậu, nằm ngón ngọ ...

Vảy đại giáp

Vảy gà Đại giáp là một vảy lớn được liên kết từ 2,3 vảy liền nhau, đại chia làm hai ...

Vảy huyền châm

Huyền châm là một vảy nhỏ nằm giữa hành Thành và hàng Quách được đặt ngay cựa ,chia đôi chân ...

Vảy phủ địa

Vảy phủ địa là vảy tốt , nó là 1 vảy lớn nằm dưới cựa có hình dáng giống án ...

Vảy án thiên

Vảy án thiên là một vảy tôt. Vảy này là vảy lớn nằm sát gối, nằm dưới những vảy gối ...