Thứ Sáu, 6 Tháng Mười Hai, 2019

Chân Vảy

Vảy nát gối

Nát gối hậu (vảy nát gối phía sau): gà này đá hay té ngã, vảy trên gối phía sau chổ khởi đầu hàng hậu. Vảy nát không hàng lối, hoặc thưa quá...

Read more

Vảy ám long

Vảy Ám Long(yểm long) : Là một vảy nhỏ nằm trong một vảy lớn nằm xác chậu, nằm ngón ngọ (ngón giữa) có thể lồi ra một tí hoặc khi bẻ ngón...

Read more

Vảy đại giáp

Vảy gà Đại giáp là một vảy lớn được liên kết từ 2,3 vảy liền nhau, đại chia làm hai loại đại giáp nội và đại giáp ngoại. Vảy đại giáp nội...

Read more

Vảy huyền châm

Huyền châm là một vảy nhỏ nằm giữa hành Thành và hàng Quách được đặt ngay cựa ,chia đôi chân làm 2 phần bằng nhau, hay còn gọi là tâm huyền. Tâm...

Read more

Vảy phủ địa

Vảy phủ địa là vảy tốt , nó là 1 vảy lớn nằm dưới cựa có hình dáng giống án thiên, gà có vảy phủ địa đóng càng xác ngón chân càng...

Read more

Vảy án thiên

Vảy án thiên là một vảy tôt. Vảy này là vảy lớn nằm sát gối, nằm dưới những vảy gối nhỏ li ti.  Vảy án thiên chia làm ba loại khác nhau....

Read more